Noaberschap

Het samen wonen binnen een hofje heeft natuurlijk vele voordelen. Wanneer u wat ouder wordt, kan het een fijn gevoel geven om te weten dat u omringt bent met mensen die een oogje in het zeil houden. Bovendien kunnen er verschillende activiteiten samen worden ondernomen, wat eenzaamheid zal tegengaan. Eventueel is er ten alle tijde iemand van thuiszorg aanwezig op het terrein, zodat zorg tijdig kan worden verleend waar nodig. Dit sociale contact, gezelligheid, en gevoel van veiligheid dragen allemaal bij aan plezierig wonen op het ‘ Het Keizershofje’ .