Home

Aanvang bouw Keizershofje

Het heeft even op zich laten wachten, maar de bouwvergunningen voor het Keizershofje zijn binnen. Zoals het er nu naar uitziet, is de aanvang van de bouw in de zomer van 2022. De geplande oplevering van het Keizershofje is in het najaar van 2023.

Het concept ‘Het Keizershofje’

Het bevorderen van ‘noaberschap’ door middel van het samen wonen in een besloten hofje, waar bewoners met elkaar betrokken zijn om vereenzaming tegen te gaan. Het gezamenlijk wonen zal een bepaalde mate van sociale controle creëren, wat zorgt voor een gevoel van veiligheid.

Het besloten hofje

Saamhorigheid creëren

Er bestaat een mogelijkheid tot het samen ondernemen van activiteiten, eventueel tuinonderhoud, boodschappen doen, of gezamenlijk koffie drinken. Op deze manier wordt samen wonen gecombineerd met de privacy van een eigen woning. ‘Het Keizershofje’ is een gezellig en saamhorig alternatief voor het verzorgingstehuis, waar mensen hun zelfstandigheid kunnen behouden onder toeziend oog van gelijkgestemden.

Gezamenlijk tuinonderhoud

Project plan

Uniek plan voor wonen in een hofje in Losser.

Woning varianten

Woningen met verschillende vierkante meters.

Noaberschap

Ontmoetingsplaats voor de bewoners van Het Keizershofje.