Home

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 2 februari jongstleden is het bestemmingsplan van ”Het Keizershofje” unaniem vastgesteld door de raad gemeente Losser! Voorlopige planning qua oplevering is eind 2022.

Het concept ‘Het Keizershofje’

Het bevorderen van ‘noaberschap’ door middel van het samen wonen in een besloten hofje, waar bewoners met elkaar betrokken zijn om vereenzaming tegen te gaan. Het gezamenlijk wonen zal een bepaalde mate van sociale controle creëren, wat zorgt voor een gevoel van veiligheid.

Het besloten hofje

Saamhorigheid creëren

Er bestaat een mogelijkheid tot het samen ondernemen van activiteiten, eventueel tuinonderhoud, boodschappen doen, of gezamenlijk koffie drinken. Op deze manier wordt samen wonen gecombineerd met de privacy van een eigen woning. ‘Het Keizershofje’ is een gezellig en saamhorig alternatief voor het verzorgingstehuis, waar mensen hun zelfstandigheid kunnen behouden onder toeziend oog van gelijkgestemden.

Gezamenlijk tuinonderhoud

Project plan

Uniek plan voor wonen in een hofje in Losser.

Woning varianten

Woningen met verschillende vierkante meters.

Noaberschap

Ontmoetingsplaats voor de bewoners van Het Keizershofje.